Stichting Cultureel Fonds Suriname heet u welkom.

De stichting Cultureel Fonds Suriname (CFS) richt zich op het bevorderen en begeleiden van niet-comemerciele initiatieven op het gebied van zorg, begeleiding en onderwijs voor kinderen en volwassenen met een handicap in Suriname, op basis van antroposofische visie.

De stichting kan een functie vervullen door o.a. het ondersteunen van projecten, expertise en symposia, werkbijeenkomsten en professionaliteit versterkende seminars.

De stichting onderhoudt contacten en heeft verbindingen met andere stichtingen in Suriname en in Nederland met een vergelijkbare doelstelling. Dit doet zij door wederzijdse werkbezoeken en contacten met beleidsmakers. Daarnaast onderhoudt ze contacten met haar donateurs en beheert de benodigde fondsen in het kader van de doelstlling

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

De stichting is erkend als ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling

Deel deze pagina